• DanielNegreanu,以后不会重购

    DanielNegreanu,以后不会重购DanielNegreanu,以后不会重购近日,DanielNegreanu在推特上称他在认真考虑以后在扑克比赛中再也不选择重购。而知名扑克评论员MarkPatric...

    2020-08-15 17:50:26
    共1页/1条